Udruga Mladi protiv gladi postala je korisnik podrške Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva

Udruga Mladi protiv gladi od 1.1.2021. godine postala je korisnik institucionalne podrške Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva u programskom području „Institucionalna podrška stabilizaciji i/ili razvoju udruga koje u prethodnim razdobljima nisu koristile institucionalnu podršku (20_2_NOVI)“ u ukupnoj vrijednosti 87.960,00 kuna.

U svojih 17 godina postojanja Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva postala je vodeća javna institucija za suradnju, povezivanje i financiranje organizacija civilnoga društva u Republici Hrvatskoj. Pružajući sustavnu podršku u području informiranja, savjetovanja i izobrazbe na lokalnim i regionalnim razinama Nacionalna zaklada doprinosi ujednačavanju regionalnog razvoja i sposobnosti organizacija civilnoga društva te se kao takva ističe kao poželjan partner za daljnji razvoj Udruge.

U sklopu navedene podrške cilj udruge Mladi protiv gladi jest:

  • Jačanje održivosti udruge kroz različite oblike financiranja, uključujući i financiranje iz EU fondova
  • ulaganje u ljudske potencijale kroz izobrazbu zaposlenika i članova upravljačkog tijela udruge te osiguranje ljudskih resursa za kvalitetan rad udruge povećanjem broja zaposlenih
  • jačanje međusektorske suradnje kroz konkretan angažman za razvoj lokalne zajednice u kojoj udruga djeluje.

Institucionalna podrška Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva omogućila je zapošljavanje mlade osobe kao voditeljice ureda Socijalne samoposluge koja će doprinijeti kontinuiranom ulaganju u organizacijski razvoj koji je od ključne važnosti za održavanje efikasnosti i kvalitete rada.

Organizirano civilno društvo, kao nezaobilazan akter u održavanju i razvoju demokracije, ima zadaću, zajedno s donositeljima odluka i kreatorima javnih politika budno motriti kako se te odluke i politike donose i provode, a osobito ima zadaću sudjelovati u stvaranju novih naraštaja koji će te zadaće preuzimati. U tom smislu, organizirano civilno društvo jedno je od najznačajnijih „proizvođača“ aktivnih građana.