SRPANJ: mjesečni pregled rada Centra za mlade grada Vinkovaca

projekt financira Središnji državni ured za demografiju i mlade

SRPANJ ukratko:

  • sastanak projektnog tima
  • 2 susreta Kluba mladih volontera
  • radionica izvoditeljice Martine Boričić Martić @ Centar Marta

a saaad! ljetna pauza, do 15. kolovoza – nakon pauze očekuju nas susreti volontera, druženje mladih i radionica izrade nakita!