Osvijetljen put-program usmjeren djeci i obitelji

„Osvijetljen put-program usmjeren djeci i obitelji“ novi je program naše Udruge. Provedba programa započela je 01. lipnja 2023. godine, a predviđeno trajanje programa je 36 mjeseci. Program sufinancira Ministarstvo rada, mirovinskog sustava obitelji i socijalne politike u iznosu od 75.000,00 eura .

Partneri Programa su:

  • Grad Vinkovci
  • Hrvatski zavod za socijalni rad.
  • Klupko

Cilj programa „Osvijetljeni put – program usmjeren djeci i obitelji“  je razvoj novih i podizanje kvalitete postojećih socijalnih usluga kroz izgradnju suradnje organizacija civilnog društva, ustanova socijalne skrbi i jedinice lokalne samouprave te izrada „Programa rada s obiteljima u riziku od siromaštva i socijalne isključenosti“ kojim će se osigurati dostupnost socijalnih usluga temeljenih na stvarnim potrebama ciljane skupine.

Aktivnosti programa:

  • Radionice za osnaživanje i podršku obitelji u riziku od siromaštva i socijalne isključenosti
  • Radionice za jačanje socijalnih vještina za djecu i mlade
  • Radionice za socijalno uključivanje mladih u riziku od siromaštva i socijalne isključenosti
  • Volonterske aktivnosti
  • Evaluacija učinaka provedenog programa
  • Izdavanje, dizajn i tisak besplatnog „Programa rada s obiteljima u riziku od siromaštva i socijalne isključenosti“.

“ Ovaj program financira Ministarstva rada, mirovinskog sustava obitelji i socijalne politike. Sadržaj ovog teksta u isključivoj je odgovornosti Udruge i neodržana nužno stajalište Ministarstva rada, mirovinskog sustava obitelji i socijalne politike.“