Mladi protiv gladi nastavlja koristiti Institucionalnu podršku Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva

Udruga Mladi protiv gladi od 1.1.2022. godine nastavlja koristiti Institucionalnu podršku Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva u programskom području „Institucionalna podrška stabilizaciji i/ili razvoju udruga koje u prethodnim razdobljima nisu koristile institucionalnu podršku (20_2_NOVI)“ u ukupnoj vrijednosti 87.960,00 kuna.

U svojih 17 godina postojanja Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva postala je vodeća javna institucija za suradnju, povezivanje i financiranje organizacija civilnoga društva u Republici Hrvatskoj. Pružajući sustavnu podršku u području informiranja, savjetovanja i izobrazbe na lokalnim i regionalnim razinama Nacionalna zaklada doprinosi ujednačavanju regionalnog razvoja i sposobnosti organizacija civilnoga društva te se kao takva ističe kao poželjan partner za daljnji razvoj Udruge.

U sklopu navedene podrške cilj udruge Mladi protiv gladi jest:

  • Jačanje održivosti udruge kroz različite oblike financiranja, uključujući i financiranje iz EU fondova
  • ulaganje u ljudske potencijale kroz izobrazbu zaposlenika i članova upravljačkog tijela udruge te osiguranje ljudskih resursa za kvalitetan rad udruge povećanjem broja zaposlenih
  • jačanje međusektorske suradnje kroz konkretan angažman za razvoj lokalne zajednice u kojoj udruga djeluje.

Institucionalna podrška Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva omogućila je zapošljavanje mlade osobe kao voditeljice ureda Socijalne samoposluge koja će doprinijeti kontinuiranom ulaganju u organizacijski razvoj koji je od ključne važnosti za održavanje efikasnosti i kvalitete rada.

Organizirano civilno društvo, kao nezaobilazan akter u održavanju i razvoju demokracije, ima zadaću, zajedno s donositeljima odluka i kreatorima javnih politika budno motriti kako se te odluke i politike donose i provode, a osobito ima zadaću sudjelovati u stvaranju novih naraštaja koji će te zadaće preuzimati. U tom smislu, organizirano civilno društvo jedno je od najznačajnijih „proizvođača“ aktivnih građana.